پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات استعانت : کلمه دالّ بر طلب یاری

«استعانت» یعنی یاری خواستن، و «ادات استعانت» واژه‌ای است که معنای استعانت را می‌توان از آن دریافت. «باء» در بعضی از آیات قرآن در معنای استعانت به کار رفته است؛ مانند: «باء» در «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ».

البته این حرف در قرآن در معانی دیگری نیز استعمال شده است.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 215
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 256

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 188، 215
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 256
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 283
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 58، 88