پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات امر : کلمه بیانگر معنای امر

«ادات امر» یعنی اداتی که مفید معنای امر باشد؛ مانند: «ل» در آیات: «لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...»؛ «بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند» (طلاق// 7) و «وَنَادَوْا یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ...»؛ «و فریاد کشند‌: ‌ای مالک (بگو) پروردگارت جان ما را بستاند» (زخرف// 77).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 349
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 301
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (267-268)

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

وابسته

امر (انشا)

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (267-268)، 301
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 349
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (374-375)
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 181