پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادات تاکید : واژه بیانگر تأکید مطلب

کلمات مفید تأکید را ادوات تأکید گویند؛ مانند:

1. إنّ: «... إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»؛ «همانا خدا آمرزنده مهربان است» (توبه// 99) .

2. لام: «إِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ»؛ «همانا خداوند هر کاری را اراده کند انجام می‏دهد» (هود// 107) . که لام، ضعف عامل را- که به دلیل فرعیت، ضعیف است- جبران و تقویت کزده است.

3. مِن: وقتی حرف زائد در جمله دارای نفی یا نهی یا استفهام قرار گیرد، مثل: «وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُهَا...» (انعام// 59) ، «مَّا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ» (ملک//3) ، «فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَی مِن فُطُورٍ» (ملک//3) .

4. ک: «... لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ...»؛ «چیزی مانند او نیست» (شوری// 11) .

ادوات تأکید بر دو قسم هستند: 1. ادات تأکید جمله اسمی: ادواتی که بر جمله اسمیه وارد می‌شوند، 2. ادات تأکید جمله فعلی: ادواتی که بر جمله فعلیه داخل می‌شوند.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 422
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 335
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 310
 4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 229
 5. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 295
 6. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 267
 7. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 253
 8. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 205

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

اخص

ادات تاکید جمله اسمی، ادات تاکید جمله فعلی، ما تأکید

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادات تاکید به زیرصفحه ادات تاکید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 205، 253، 267، 295
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 217، 221
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 65
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 405
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 229، 310، 335، 422
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 205، 253، 267، 295، (446-447)
 • قرآن ثقل اکبر : صفحه 74، 89، 130، 145، 173