پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تبعیض : ادات بیانگر معنای «بعض»

'تبعیض' اراده بعض است، و ادوات تبعیض کلماتی هستند که در این معنا به کار گرفته شده‌اند و این ویژگی را دارند که می‌توان کلمه 'بعض' را به جای آن‌ها گذاشت. این ادوات عبارتند از:

1. مِن: که حرف جرّ است و معانی متفاوتی از جمله 'تبعیض' دارد: «... حَتَّی تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...»؛ «تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید» (آل عمران// 92) ؛ یعنی بخشی از آن‌چه را دوست دارید انفاق کنید.

2. باء: «عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ...»؛ «چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند» (انسان// 6).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 416
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 257
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 293
  4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 217

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 217، 293
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 257، 416
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 441، 485
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 89، 172