پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات ترتیب : کلمات بیانگر وجود ترتیب میان قبل و بعد

به کلمات دالّ بر ترتیب، «ادوات ترتیب» می‌گویند. این کلمات عبارتند از:

1. فاء: حرف عطف است و معانی مختلفی از جمله ترتیب دارد: «وَنَادَی نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ»؛ «و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت» (هود// 45) . در این‌جا گفتن پس از ندا دادن است.

2. ثمّ: «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا...»؛ «شما را از نفسی واحد آفرید سپس جفتش را از آن قرار داد» (الزمر// 6).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 294
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 266
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 247
  4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 222

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 222، 247
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 266، 294
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (292-293)، 321
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 99