پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تصدیق : واژه بیانگر پاسخ مثبت به پرسش

ادات تصدیق یعنی کلمه جواب که برای تصدیق مخبِر استفاده می‌شود؛ مانند:

1. بلی: «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَی...»؛ «آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا» (اعراف// 172) .

2. ‌إی: «وَیَسْتَنبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی...»؛ «و از تو خبر می‏گیرند آیا آن راست است؟ بگو: آری سوگند به پروردگارم که آن قطعا راست است» (یونس// 53) .

3. نعم: «فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ»؛ «آیا شما هم آن‌چه پروردگارتان وعده داده بود راست و درست یافتید؟ گویند آری» (اعراف// 44).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 261
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 251
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 300
  4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 220
  5. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 212

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادات تصدیق به زیرصفحه ادات تصدیق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 212، 220، 300
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 63
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 251، 261
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 278، 288
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 82