پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تعریف : ادات تبدیل‌کننده اسم نکره به معرفه

به «ال تعریف» که اسم نکره را به معرفه تبدیل می‌کند ادات تعریف گویند. «ال تعریف» بر دو نوع است:

1. ال عهد؛ که خود بر سه قسم است:

أ. عهد ذکری، ِکه اشاره به شئ یا شخصی دارد که قبلاً ذکری از آن به میان آمده است، مثل آیه: «کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَی فِرْعَوْنَ رَسُولًا* فَعَصَی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ»؛ «همان گونه که فرستاده‏ای به سوی فرعون فرستادیم (ولی) فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید» (المزمل// 15و16) . در این آیه، «ال» در «الرسول» عهد ذکری است.

ب. عهد ذهنی: «إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ»؛ «آنگاه که در غار (ثور) بودند» (توبه// 40) . «ال» در «الغار» عهد ذهنی است.

ج. عهد حضوری: که اشاره به شئ یا شخص حاضر- در هنگام خطاب- دارد: «... الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...»؛ «امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم» (مائده// 3) . «ال» در «الیوم» عهد حضوری است.

2. ال جنس: «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»؛ «واقعاً انسان دستخوش زیان است» (عصر// 1).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 334
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه (87-90)
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (185-186)

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادات تعریف به زیرصفحه ادات تعریف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (185-186)
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 64
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه (87-90)، 334
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (103-107)، 273
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 35
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 56