پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تقبیح : ادات مورد استفاده در ابراز زشتی یک چیز

تقبیح به معنای بدشمردن و قبیح دانستن است. «ویل» در این آیه ادات تقبیح است: «... وَلَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»؛ «وای بر شما از آنچه وصف می‏کنید» (انبیاء// 18).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 444
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 357

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 357
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 444
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 468
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 187