پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تنزیه : ادات بیانگر پاک دانستن چیزی

تنزیه یعنی پاک دانستن، و کلمه مفید این معنا را ادات تنزیه گویند. این ادات از جمله ادوات قرآن به شمار می‌آید؛ مانند: «حاشا» در «قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ»؛ «زنان گفتند منزه است‏خدا ما گناهی بر او نمی‏دانیم» (یوسف// 51).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 271
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 225

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 225
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 271
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 298
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 101
  • محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة : صفحه 171