پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات فصل : ادات جداکننده دو چیز متضاد

زرکشی و جلال‌الدین سیوطی یکی از معانی «مِن» را فصل و جداسازی دو چیز متضاد برشمرده‌اند؛ مانند: «وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (بقره// 220) و «حَتَّیَ یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ» (آل‌عمران// 179) ؛ از این رو «مِن» را ادات فصل می‌دانند.

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 421
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 296

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (294-296)، 296
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 421
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 446
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 446
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 172