پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادات قسم : ادات بیانگر سوگند

ادواتی که افاده قسم می‌کنند ادوات قسم نامیده می‌شوند؛ مانند:

1. تا: «وَتَاللَّهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ»؛ «و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد» (انبیاء// 57) .

2. واو: «وَاللّهِ رَبِّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِینَ»؛ «به خدا پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم» (انعام// 23) .

زمخشری در کتاب ~الکشاف~ ذیل آیه «لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم» می‌گوید: اصل حروف قسم «باء» است و «واو» به جای «باء» به کار می‌رود و «تاء» به جای «واو».

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 435
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 303
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 222

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

اخص

تاء قسم

وابسته

قسم (انشاء)

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادات قسم به زیرصفحه ادات قسم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 222، 303
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 3 : صفحه 43
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 435
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 359
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه (97-98)