پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات مجاوزت : ادات بیانگر معنای از چیزی گذشتن

«مجاوزت» به معنای از چیزی گذشتن، و ادات مجاوزت لفظی است که مفید این معنا باشد؛ مانند:

1. باء: «فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیرًا»؛ «در باره وی از خبره‏ای بپرس (که می‏داند)» (فرقان// 59) . در این‌جا «به» به معنای «عنه» است.

2. عن: حرف جر است و مشهورترین معنای آن مجاوزت است؛ مانند: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»؛ «پس کسانی که از فرمان او تمرد می‏کنند بترسند» (نور// 63).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 286
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 257
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 240
  4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 216

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 216، 240
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 257، 286
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 284، 312
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 89