پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات مقابله : ادات بیانگر معنای عوض

ادات مقابله، اداتی است که به معنای مقابله و عوض به کار می‌رود؛ یعنی بر عوض‌ها داخل می‌شود؛ مانند: «باء» در «ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛ «به (پاداش) آنچه انجام می‏دادید به بهشت درآیید» (نحل// 32).

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 217

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 217
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 89