پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات مقایسه : ادات بیانگر برتری چیزی بر چیز دیگر

ادات مقایسه، اداتی است که برای مقایسه و بیان تفاضل چیزی بر چیز دیگر می‌آید. این ادات، بین فاضل و مفضول قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که مفضول، پیش از آن و فاضل پس از آن است؛ مانند: «فی» در آیه: «فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ»؛ « متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست» (توبه// 38).

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 303
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 250

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 250
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 303
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 330
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 127