پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار نجس

اخص

ادرار حضرت محمد ( ص )، ادرار شیرخوار، ادرار متغیر به دارو، ادرار متوضی

وابسته

ادرار حیوان، استبراء از ادرار، انسان ( فقه )، طهارت آب چاه از ادرار، مخرج بول و غائط، معالجه با ادرار

منابع

  • الانتصار : صفحه 427
  • الفقه جلد 76 : صفحه 275
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 283
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 273
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 17