پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار حیوان

اخص

ادرار شتر، ادرار گاو، ادرار گوسفند

وابسته

آشامیدن ادرار حلال گوشت، ادرار حرام گوشت، ادرار حیوان مشکوک، بیع ادرار حلال گوشت، حیوان حلال گوشت، شستن ملاقی ادرار چارپا، معالجه با ادرار، نماز با لباس آلوده

منابع

  • الانتصار : صفحه 424
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 324
  • الفقه جلد 76 : صفحه 276
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 161
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 114
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 330