پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

از نظر حلیت و حرمت مورد شک است.

اعم

ادرار حیوان

وابسته

ادرار حرام گوشت، ادرار حلال گوشت، حیوان مشکوک الحلیه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 300