پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شیرخوار، ادرار انسان

اخص

به لحاظ جنسیت:
ادرار پسر شیرخوار، ادرار دختر شیرخوار، ادرار شیرخوار خنثی، ادرار شیرخوار ممسوح
به لحاظ دین:
ادرار شیرخوار کافر، ادرار شیرخوار مسلمان

وابسته

شیرخوار، طهارت آب چاه از ادرار، طهارت از ادرار شیرخوار، غساله ادرار شیرخوار، فشار در تطهیر

منابع

  • الخلاف جلد 1 : صفحه 484
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 25
  • الناصریات : صفحه 90
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (166-167)