پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اذان

وابسته

اذان زن، اذان مرد، خنثی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 22
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 453