پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اذان نماز

وابسته

اعاده نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 171
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 26