پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اذان نماز

اخص

اذان نماز باران

وابسته

اقامه نماز مستحب، نماز مستحب ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 352، 364
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 57
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 24
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 213
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 164
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 4 : صفحه 521