پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غصب، احکام نماز، اذن مالک

وابسته

نماز با لباس غصبی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 91
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 268