پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث ( استحقاق )

وابسته

امام معصوم ( ع )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 364
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 17
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 464