پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث ( استحقاق )

وابسته

ترکه مشکوک، شک در ترکه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 308