پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ارث حق مطالبه

وابسته

حق مطالبه عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 83 : صفحه 240