پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث کافر ( استحقاق )

وابسته

دهری ( فقه )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 172
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 31