پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، احکام زوجه، ارث زوج

وابسته

ارتداد زوجه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 19