پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سفر، ارفاق

وابسته

افطار مسافر، قصر نماز، مسافر، مشروعیت قصرنماز، نماز قصر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 257
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 3 : صفحه (481-483)