پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، ارکان

اخص

آلات ذبح، ذابح، ذبیحه

وابسته

ذبح، شرایط ذبح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 110
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69