پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اسامی سُوَر : نام‌های سوره‌های قرآن

از مباحث علوم قرآنی، بحث اسامی سوره‌ها و آیات قرآن است. بیشتر قرآن‌پژوهان معتقدند اسامی سوره‌های قرآن «توقیفی» است؛ یعنی آن‌ها را طبق دستور شارع و پیامبر اکرم (ص) روی سوره‌ها نهاده‌اند. در مقابل، عده‌ای گفته‌اند این نام‌ها بر حسب مناسباتی است که در خود سوره‌ها بوده است.

شاید بتوان گفت که هر چند نامگذاری سوره‌ها توقیفی است، ولی این نامگذاری‌ها بی‌تناسب هم نبوده است؛ مثلاً سوره بقره از آن جهت به این اسم خوانده شده که قصه گاو بنی‌اسرائیل در این سوره آمده و این کلمه 67 مرتبه در این سوره تکرار شده است.

هم‌چنین در باره وجه تسمیه سوره نساء گفته‌اند: چون احکام مربوط به زنان به طور مفصل در این سوره آمده، به نام سوره نساء نامگذاری شده است.

برخی از قرآن‌پژوهان معاصر عقیده دارند هر سوره قرآن در زمان رسول خدا (ص) دارای نام‌ها و عناوینی بوده است که از طریق وحی، معین و مشخص می‌شد؛ ولی پس از وفات پیغمبر (ص) عالمان به بسیاری از سوره‌ها و آیات به دلیل خصوصیات و مزایا یا به دلیل دربرداشتن بعضی مسائل و موضوعات خاص، عناوین و اسامی دیگری نیز افزوده‌اند. بر همین اساس، تعدادی از سوره‌های قرآن، نام‌ها و عناوین متعددی دارند؛ مثلاً سوره حمد بیش از بیست نام دارد.

نیز ر.ک:اسامی سوره حمد، اسامی سوره بقره، .

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (269-272)
  2. الاتقان فی علوم القرآن : صفحه (187-197)
  3. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه (95-100)
  4. تاریخ قرآن : صفحه 581

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسامی سُوَر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسامی سوره‌ها، اسمای سور، القاب سور، عناوین سور، نام‌های سور

اخص

اسامی سوره آل‌عمران، اسامی سوره اخلاص، اسامی سوره اسراء، اسامی سوره الرحمن، اسامی سوره انسان، اسامی سوره بقره، اسامی سوره بیّنه، اسامی سوره تبّت، اسامی سوره تحریم، اسامی سوره توبه، اسامی سوره جاثیه، اسامی سوره حمد، اسامی سوره سجده، اسامی سوره شعراء، اسامی سوره شمس، اسامی سوره صف، اسامی سوره طلاق، اسامی سوره عبس، اسامی سوره غافر، اسامی سوره فصّلت، اسامی سوره قریش، اسامی سوره قلم، اسامی سوره قمر، اسامی سوره کافرون، اسامی سوره کهف، اسامی سوره مائده، اسامی سوره ماعون، اسامی سوره مجادله، اسامی سوره معارج، اسامی سوره ممتحنه، اسامی سوره مُلک، اسامی سوره نبأ، اسامی سوره نحل، اسامی سوره یس، اسامی گروهی سُوَر

وابسته

اعراب اسامی سور، تناسب اسامی سُوَر، توقیفیت اسماء سور، سوره های قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اسامی سُوَر به زیرصفحه اسامی سُوَر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن : صفحه (187-197)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (269-272)
  • البرهان فی علوم القرآن : صفحه (242-338)، (338-242)
  • القرآن فی الاسلام : صفحه (191-192)
  • تاریخ قرآن : صفحه 581
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه (95-100)