پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسباب حرمت حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

موجبات حرمت حیوان محلل

اعم

اسباب ( فقه )

اخص

آمیزش با حیوان ( فقه )، رضاع حیوان از نجس العین، نجاستخواری حیوان

وابسته

حیوان حلال گوشت

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 6
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 149
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (158-160)، 160
  • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه (532-534)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 271
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 749
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 327
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 347
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 119