پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، اسب ( فقه )

وابسته

اجاره اسب، سهم غنیمت اسب سوار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 208