پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

استبرا از خون حیض ( استظهار )

حکم: به قول مشهور، استبراء از حیض (--» حیض) واجب است. مورد آن زمانی است که خون پیش از ده روز در ظاهر قطع شود، ولی زن احتمال باقی ماندن آن را در داخل فرج بدهد. 15 در این که وجوب یاد شده، نفسی، شرطی، مقدِّمی و یا ارشادی است، اختلاف است. 16

کیفیّت: کیفیّت استبراء از حیض - بنا بر آنچه به مشهور نسبت داده شده - آن است که پنبه یا چیزی مانند آن را درون

فرج قرار دهد و پس از اندکی صبر، بیرون آورد. 17

اثر: پس از انجام عمل استبراء، در صورتی که پنبه به خون یا لکّه زرد رنگ آلوده نشده باشد، زن، پاک است و غسل می‌کند. در غیر این صورت، باید صبر کند تا پاک شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 381

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استبراء حایض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استبرا از خون حیض

اعم

احکام حیض، استبراء انسان

اخص

استبراء صاحب عادت، استبراء مبتدئه، استبراء مضطربه

وابسته

استبراء رحم، ترک استبرای حایض، تعذر استبرای حایض، حایض ( فقه )، حایض صاحب عادت، رحم حایض، نماز حایض

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 216
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 50
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 189
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 381
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 149
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 61
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 256
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 180