پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

برائت رَحِم: پاک بودن رحم از حمل، باردار نبودن.

در شریعت مقدّس اسلام برای زنی که طلاق داده شده، عدّه) ر عدّه (و برای کنیزی که مالک، قصد فروش او را دارد استبراء) ر استبراء (مقرّر شده است. سبب لزوم عدّه و استبراء، آگاهی یافتن از برائت رحم از حمل عنوان شده است؛ از این‏رو، مطلّقه اگر یائسه باشد یا قبل از آمیزش طلاق داده شود عدّه ندارد) ر یائسگی (.

البتّه فقها برائت رحم را در عدّه، حکمت و در استبراء، علّت حکم دانسته‏اند؛ بدین جهت در فرض آمیزش، با علم به باردار نبودن کنیز، استبراء لازم نیست؛ 1 برخلاف عدّه که در هر صورت بر زن لازم است. 2

1. جواهر الکلام 2 202 /24. مسالک الافهام 272 /9؛ جواهر الکلام 212 /32.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 87

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استبراء رحم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برائت رحم

اعم

استبراء انسان

اخص

استبراء کنیز، استبراء مطلقه

وابسته

استبراء حایض، رَحِم ( بچه دان )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه 202
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 87