پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استبراء حایض

وابسته

استبراء صاحب عادت، استبراء مضطربه، حایض مبتدئه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 50
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 189
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 61