پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استحاضه صاحب عادت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استحاضه ذات عادت

اعم

استحاضه ( فقه )

وابسته

حایض صاحب عادت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 389