پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استخاره ( فقه )

وابسته

مستشار، مشورت ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 168
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 100