پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استخراج ( فقه )

وابسته

اجاره بر حیازت مباحات، خمس گنج ( فقه )، گنج

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 303