پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استرقاق کافر

وابسته

اسارت حربی، کافر حربی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 729
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه 89