پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

استظهار: تحقیق و تفحصّ برای ظهور حال /احتیاط و تحفّظ /چیرگی /طلب ظهور کلام........

مفهوم دوم: واژه استظهار به معنای تحفّظ در باب طهارت، مبحث استحاضه، وضو و غسل آمده است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (431-432)

اصطلاح‌نامه

اعم

حفظ ( نگهداری )

اخص

به لحاظ اعمال:
استظهار در غسل، استظهار در وضو
به لحاظ فاعل:
استظهار مبطون، استظهار مسلوس

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 431