پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استعانت از کفار

وابسته

استعانت در جهاد، جهاد با مشرک، مشرک ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 18
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 49، 232
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 76، 161