پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )، مستحبات طواف

وابسته

حجر الاسود

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 291
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 37