پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )

وابسته

حِجر اسماعیل

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 326