پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )

وابسته

استقبال ماه در تخلی، تخلّی رو به خورشید

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 295
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 62