پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )، واجبات سعی

وابسته

سعی به پشت، سعی به پهلو، سعی به نحو متعارف

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 438
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 422
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 129