پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استقبال ماه در تخلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استقبال قرص ماه در تخلی

اعم

استقبال ( پیش رو قرار دادن )

وابسته

استقبال خورشید در تخلی، تخلّی رو به ماه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 295
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 62