پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقبال قبله واجب، شرایط ذبح

وابسته

استقبال ذبیحه، نحر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 3