پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استقرار، مستحبات اقامه

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 599
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 83