پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

6. استهلاک در نماز: از شرایط لباس نمازگزار آن است که از جنس حریر خالص

________________________________________

466

نباشد، لیکن اگر آمیزه‌ای از حریر و غیر حریر باشد، جایز است، به شرط آن که غیر حریر در حریر به گونه‌ای که عنوان ممزوج و مخلوط بر آن صادق نباشد مستهلک نشود. 14

سجده بر معدن (--' معدن) جایز نیست، مگر آن که در خاک، مستهلک شود. نظر مشهور، در این صورت، جواز است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 465

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، استهلاک

وابسته

نماز ( فقه )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 140
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 465