پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، استیعاب، تقسیم خمس

وابسته

خمس ( عمل )، مستحق خمس

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 392، 395
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه (101- 104)، 103
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 303
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 469